S9 Blåsut Inlägg

Blåsut är en segelbåt av typen Nordisk Kryssare 5½. Hon ritades 1934 av Knud H. Reimers…

Våren 2020

Fredagen den 13:e mars kommer meddelandet att ett av Göta Segelsällskaps mastskjul på Långholmen står i lågor.

Blåsut har blivit K-märkt av Sjöhistoriska museet. K-märkning är ett sätt att öka kunskapen om och uppmärksamma kulturhistoriskt intressanta båtar.