Deplacement?

Ett annat fynd från Sjöhistoriska Museets reimerssamlingar – handskriven anteckningsbok med uträkningar. Här en sida som handlar om Blåsut. Min gymnasiematte sviker mig – är detta någon slags förenklad integralkalkyl för att beräkna deplacementet? Den första kolumnen verkar vara spantnumren, där de spant som ligger ovanför vattenlinjen är utelämnade. Siffrorna i andra kolumnen (28, 199 etc) stämmer ganska väl överens med utslagsritningens mått från konstruktionsvattenlinjen och nedåt. Måtten multipliceras växelvis med 1 och 2 och den totala summan används sedan i en vidare uträkning som benämns Depl. Det finns ytterligare en kolumn där talen multipliceras löpande från 9 till 1, sedan upp till 9 igen. Differensen mellan de två summorna från den uträkningen används sedan i en ytterligare en beräkning.

Den undre tabellen verkar vara en beräkning av järnkölens deplacement.

Den som kan bringa lite klarhet i det här får gärna skriva en rad i gästboken.
Kalkyl

5,5 m Nordisk Krydser för Dir. S. Frisell, London

5 ½ 9
6 28 2 56 8 448
7 199 1 199 7 1393
8 469 2 938 6 5628
9 801 1 801 5 4005
10 1156 2 2312 4 9248
11 1430 1 1430 3 4290
12 1641 2 3282 2 6564
13 1708 1 1708 1 1708
14 1620 2 3240 33284 33284
15 1382 1 1382 1 1382 23022
16 1140 2 2280 2 4560 10262
17 932 1 932 3 2796
18 724 2 1448 4 5792
19 520 1 520 5 2600
20 334 2 668 6 4008
21 164 1 164 7 1148
22 46 2 92 8 736
23 ½ 9
21452 23022

Uppdatering

Jag hittade en artikel i Uppslagsverk för båtfolk från 1945 där Lage Eklund, som ritade bl.a. Mälar 30:an och Neptunkryssaren, beskriver hur man på ett förenklat sätt kan räkna ut deplacementet enbart genom mätning av undervattenskroppen.

Hur räkna ut båtens deplacement?

Det verkar vara samma metod som den Reimers använder ovan. Den kan även användas för att räkna ut båtens tyngdpunkt.